Agensi Kelayakan Malaysia PDF Print E-mail

KEPUTUSAN JAWATANKUASA TETAP PENILAIAN DAN PENGIKTIRAFAN KELAYAKAN, JABATAN PERKHIDMATAN AWAM BAGI PROGRAM YANG MENDAPAT PERAKUAN AKREDITASI AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA

Bil Nama Program Tarikh Akreditasi Keputusan JTPPK
1. Diploma Teknologi Kejuruteraan Penyelenggaraan Avionik A7140 20/07/2009 Diiktiraf oleh Kerajaan setaraf dengan Diploma Teknologi dari IPT tempatan bagi maksud lantikan ke dalam Perkhidmatan Awam.
2. Diploma Teknologi Kejuruteraan Penyelenggaraan Pesawat Terbang A7141 20/07/2009 Diiktiraf oleh Kerajaan setaraf dengan Diploma Teknologi dari IPT tempatan bagi maksud lantikan ke dalam Perkhidmatan Awam.
3. Diploma Teknologi Kejuruteraan Penyelenggaraan Pesawat Terbang A7142 20/07/2009 Diiktiraf oleh Kerajaan setaraf dengan Diploma Teknologi dari IPT tempatan bagi maksud lantikan ke dalam Perkhidmatan Awam.
Last Updated on Tuesday, 16 August 2011 10:36